Tarcza Antykryzysowa dla Salonów Kosmetycznych - z czego możesz skorzystać

Tarcza Antykryzysowa dla Salonów Kosmetycznych - z czego możesz skorzystać

Od kiedy weszła ustawa Antykryzysowa, wprowadzająca tzw. Tarczę dla przedsiębiorców, wiele salonów kosmetycznych zastanawia się z czego tak naprawdę mogą skorzystać.

Postaram się rozwiać trochę Waszych wątpliwości. 

ZAŁOŻENIA

Od 31 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności:

 • związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (96.02.Z)
 • związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu oraz (96.09.Z)
 • działalności usługowej związanej z poprawą kondycji (96.04.Z)

Tarcza Antykryzysowa ma pomóc przedsiębiorcom w tym najcięższym czasie. 

Z czego możesz skorzystać:

Zwolnienie z obowiązku płatności składek przez 3 miesiące (ZUS RDZ), jeśli:
 • Działalność założyłeś przed 1 lutego 2020 roku.
 • Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą to Twój dochód w pierwszym miesiacu złożenia wniosku nie może przekroczyć 15 681 zł netto (bez uwzględniania kosztów)
 • Jeśli zatrudniasz do 8 pracowników,  (+ Ty, łącznie 9 osób opłacających składki ZUS). Obowiązuje stan zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku.

Wniosek można złożyć do 30 czerwca 2020 roku.

Wniosek składany jest jednorazowo na okres 3 miesięcy. Limit wyznacza “marzec”,nawet jeśli w kwietniu lub maju przekroczysz limit, przysługuje Ci zwolnienie.

Jeśli w marcu przekroczyłeś limit, ale kwietniu już nie, możesz wnioskować w maju o umorzenie składek za kwiecień i maj. To samo tyczy się maja.

Wniosek o świadczenie postojowe 2080 zł

ZUS udostępnił wniosek o świadczenie postojowe dla przedsiębiorców w wysokości 2080 zł lub 1300 zł ZUS RSP-D.

Możesz się starać jeśli:

 • Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był minimum 15% niższy w stosunku do miesiąca poprzedniego.
 • Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył wartości 15 595,74 zł
Dofinansowanie z PUP dla przedsiębiorców NIE zatrudniających pracowników

Możesz starać się jeśli:

 • jesteś osobą fizyczną i prowadzisz działalność minimum od 14 miesięcy,
 • przychody Twojego salonu spadły o co najmniej 30% łącznie z dowolnych dwóch miesięcy w porównaniu do ubiegłego roku.
 • nie posiadasz zaległości podatkowych ani ZUS w III kwartale 2019 r.
 • koszty, za które chcesz wziąć dofinansowanie nie zostały ani nie zostaną sfinansowane z innych środków publicznych,
 • złożysz oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w miesiącu, za który chcesz otrzymać dofinansowanie,
 • złożysz wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru przez Dyrektora PUP.

Jeśli skorzystasz z dofinansowania z PUP, to musisz prowadzić działalność także po zakończeniu dofinansowania, przez taki sam czas, na jaki wzięłąś dofinansowanie.

Ile możesz otrzymać w tej opcji? Wszystko zależy o ile spadły obroty Twojego salonu. I kolejno, jeśli spadły:

 • co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.
Jakie wsparcie możesz uzyskać dla pracowników?

Dofinansowanie do wynagrodzeń:

Pierwsza opcja jest możliwa jeśli sprzedaż Twoich usług spadła min 15%  (umowy o pracę) w kwocie:

1.300 PLN dofinansowania dla pracowników, których obejmiesz PRZESTOJEM, czyli nie mogą pracować

Około 2.000 PLN dla pracowników pracowników, którym zmniejszysz wymiar czasu pracy o 20% (nie więcej niż do 0,5 etatu)  – choć aktualnie, przy zakazie prowadzenia działalności jest to nie możliwe do wykonania. 

Pracownicy na umowie o dzieło – postojowe w kwocie 2080 PLN

 • Umowa musiała zostać zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.
 •  Pracownik nie ma możliwości wykonywać swojej pracy – stąd postojowe.
 • Pracownik nie ma innych umów
 • Wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy w miesiącu poprzedzającym miesiąc,  nie przekracza 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzeniapracownika.

Przygotowano na podstawie: http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000566/O/D20200566.pdf

Wszystkie wnioski dostępne są online i bez problemu złożysz je elektronicznie.

Poniżej linki: 

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RSP-D.pdf/337e56fe-1c60-70aa-eade-f1172ea3fe94

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RDZ_RODO.pdf/93004a9f-dad8-5570-54ea-0d3157cbbab6

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RSP-D.pdf/337e56fe-1c60-70aa-eade-f1172ea3fe94

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RDZ_RODO.pdf/93004a9f-dad8-5570-54ea-0d3157cbbab6 

 

Ściskam,

Ewelina Siatkiewicz

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *